oversigt, set fra NØ
.
oversigt, set fra syd
.
oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322727
Sted- og lokalitetsnummer
020410-34
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Jordfæstegrav, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Kirke, Udateret (dateret 900 e.Kr. - 1099 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sct. Mikkels kirketomt. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af Sct. Mik- kels kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1978
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1978
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1980
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1980
Byggeri og anlæg - Roskilde Museum
1980
Museal besigtigelse - Roskilde Museum
1980
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1981
Anden transaktion om genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDe under nuværende jordoverflade bevarede levn af Sct. Mikkels kirke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges.
1986
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1994
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1995
Byggeri og anlæg - Roskilde Museum
1995
Museal udgravning - Roskilde Museum
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Roskilde Museum
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2006
Museal prøvegravning - Roskilde MuseumPlanlagt byggeri oveni den fredede kirkeruin. På foranledning af KUAS foretog Roskilde Museum en undersøgelse af det indre af kirkeskibets vestligste del samt størstedelsen af tårnrummet inkl. dettes vestfundament.
2006
Byggeri og anlæg - Roskilde MuseumPlanlagt byggeri oveni den fredede kirkeruin. På foranledning af KUAS foretog Roskilde Museum en undersøgelse af det indre af kirkeskibets vestligste del samt størstedelen af tårnrummet inkl. dettes vestfundament.
2007
Museal prøvegravning - Roskilde MuseumPlanlagt byggeri oveni den fredede kirkeruin. På foranledning af KUAS foretog Roskilde Museum en undersøgelse af det indre af kirkeskibets vestligste del samt størstedelsen af tårnrummet inkl. dettes vestfundament.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links