Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43249
Sted- og lokalitetsnummer
070622-53
Anlæg
Kirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Dige (kirkegård), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vignæs gamle kirketomt. Fredningen omfatter Vignæs gamle kirkegård, der måler 30 x 40 m. Den er inghegnet af stendiger mod øst, nord og til- dels vest, iøvrigt af et træstakit. De på kirkegården væren- de gravmonumenter, fortrinsvis af støbejern, stendigerne samt støbejernsportalen mod vejen er omfattet af fredningen. Grænsen for det fredede areal går langs stendigets ydre fod samt langs træstakittet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres, og de på det fredede areal værende gravmonumenter samt støbejernsportal må ikke fjernes eller flyttes, bemales eller behandles med ætsende materia- ler.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVigsnæs gl. kirketomt. Forefundet i kraftigt beskadiget stand, nyfræset over hele arealet (formentlig sket efteråret 1983). Af de i fredningsteksten omhandlede støbejernsgravminder er kun et tilbage: et ganske lille, helt enkelt kors, som i lighed med så godt som alle andre gravminder er flyttet fra den oprindelige placering. Flere steder i den fræsede kirkegårdsoverflade sås helt friske standspor efter optagne gravsten. De flyttede gravmæler forefindes nu hulter til bulter, stående og liggende, langs kirkegårdsdiget og op mod de to gamle bygninger på området, og et træskur i det sydøstlige hjørne. Ingen mål. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKirkegård
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links