Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43248
Sted- og lokalitetsnummer
070622-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj med stenkreds. 10 m bred i N-S, 14 i Ø-V, 0,4 m høj. Af stenkredsen ses en snes ca. 0,5 m store sten, 10 af dis- se ses tæt ved siden af hinanden mod SV. Højen er beplantet med nåletræer i skov.

Undersøgelseshistorie

1963
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med stenkreds. 10 m. bred i N-S., 14 m. i Ø-V., 0,40 m.høj. Af stenkredsen ses en snes ca. 0.50 m store sten, 10 af disse es tæt ved siden af hinanden mod SV. Højen er beplantet med nåletræer i skov. J. 3519/63.
1963
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse orienteret NNV/SSØ. Lav men tydelig højning, ca 0,3 m høj. Velbevaret kæde af små, helt tætstillede randsten, der især i den vestlige langside fremtræder klart med 12 tydeligt erkendbare sten, mens den østlige række kan skelnes hist og her, antagelig fordi stenene her er jorddækkede. Intet spor af kammer. Gammel nåleplantning (7-8 m høje træer) omkring anlægget og på dets sydligste del, samt spredt i dets randzone. Mål: 0,5x10,7x6 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links