Af kommunens mere end ca. 35 mindre kirkegårde har størstedelen omgivelsesfredninger. Hadsten Kirkegård og Rud Kirkegård er særlig smukt beliggende med kampestensdiger og gamle randtræer. Fra vejen ses Lyngå Kirkegård bag et kampestensdige med hækomkransede gravsteder beliggende på en græsflade og nyplantede lindetræer. Mod vest er der fra kirkegården udsigt til åbent landskab og Voermølle Å. Kirkegården udgør sammen med den overfor liggende præstegårds kampestensdige og tætte træplantninger et fint kulturmiljø.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde