Faktaboks

Klavs Weiss
Født
9. maj 1956, Sønderborg
Titel
Keramiker, grafiker
Virkested
Danmark

Biografi

Klavs Weiss har udført udsmykninger i Lemvig og Vejle med motiver fra landbruget, inspireret af Paul Gernes, som han samarbejdede med i Nees Fællesværksted. I løbet af 1980erne brød han med den naturalistiske udtryksform til fordel for minimalismen, hvor tegn bliver betydningsbærende, og en nordisk holdning er tydelig. Kontakt til norske kunstnere har været betydningsfuld. W. har udført flere grafiske serier, hvor et hovedværk er Ferupeg 1-6. Her er egestammer fra skoven ved Ferup i Kolding skåret ud i store objektformer, som kan minde om redskaber, hvis overflade er aftrykt på papir, et eksempel på, at W. arbejder med positiv/negativ-former. Begreberne fortid og nutid er en del af arbejderne, således i træsnitserien Gravhøje, hvor forskellige moderne køkkenredskaber, bl.a. en vaskemaskine gengives. I nogle værker spores ironi, f.eks. i serien Mayonnaisetube på kærre og skulpturgruppen Den lovgivende Forsamling, hvor der sættes spørgsmål ved autoriteterne.

Genealogi

Weiss, Klavs, *1956, grafiker og keramiker. *9.5.1956 i Sønderborg. Forældre: Maskinm. Aage W. og sygeplejerske Dia Bendix Hansen. Ugift.

Uddannelse

Keramiker, Kunsthåndv.sk., Kolding 1974-78.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links