Klemenskerstenen 6 er en runesten fra ca. 1025-1075. Tre sammenhørende fragmenter af stenen blev fundet ved nedbrydning af Klemenskirke i 1881. I 1889 fandt man et fjerde fragment (det nederste) i ruinerne efter en brand i præstegården. Stenen har været kløvet, og der mangler et par fragmenter. De bevarede fragmenter er samlet og indsat i et træstativ med plade, og stenen er opbevaret på kirkegården ved Klemenskirke mellem kor og skib. Bevaringstilstanden er god; dog ses misfarvninger fra fugemateriale anvendt til sammenføjning. Stenen består af granit og er 126 cm høj, 46 cm bred og ca. 11 cm dyb.

Inskriptionen, der er skrevet på olddansk og med runer fra sen vikingetid, lyder: "... resþ[i] sten þ[æ]nsi æftiR Swen, broþur sin. Gu[þ] [hial]pi sæl[u] [hans] ok Guþs moþiR ...kel rest runaR þæssi ok Sweni."

Oversat lyder indskriften: "... rejste denne sten efter Sven, sin bror. Gud og Guds moder (hjælpe) (hans) (sjæl). ...kil ristede disse runer og Svenne."

Indskriften er opbygget af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel, og den afsluttes med en risterformel, der inkluderer to ristere.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Bornholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links