Klim Kalkværk ligger på Klim Strandvej 68 i Jammerbugt Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Klim Kalkværk er et lille kontinuert værk, opført i 1946 til at kunne betjenes af to mand. Det er det sidste bevarede af i alt ca. 10 kalkværker i Klim, der benyttede kalken fra Klim Bjerg. Kalkværket består af en halvtags kalkværksbygning opført i røde sten og cementsten med tagdækning af eternit og pandeplader samt en kontinuert skaktovn med komplet skorsten. Skorstenen er opført i røde sten med rødmalede jernbånd. I bygningens lave ende findes yderligere en lille rødstensudbygning til kalklager. Værkets organisering er helt typisk for de mellemstore kalkværker. Der er fundamentrester af transportanlæg på grunden, og området er meget menneskebearbejdet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Klim Kalkværk knytter sig til det samlede anlæg med bygning, skorsten og træbro som udtryk for et velbevaret, typisk og repræsentativt lille kalkværk beliggende i et meget karakteristisk kalkbrydningsområde i Klim Bjerg. Kalkværket har sammen med omgivelserne stor forklarende værdi for det menneskeskabte landskab omkring Klim Bjerg.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Klim Kalkværk sig til den bevarede planløsning organiseret omkring et stort åbent rum, hvorfra man på begge sider har adgang til mindre, ensartede lager- og opbevaringsrum, et større indhak med adgang til bunden af ovnen og herudover en smal trappe til en åben repos, hvor kalkovnen med indkast til brænde og et lille sovekammer er placeret. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder kalkovnen med luger, skakt revledøre, støbte gulve og kalkede vægge. Organiseringen af planen og de bevarede bygningsdele er typiske for et kalkværk fra denne periode og vidner dermed om bygningens tidligere funktion, og hvordan man har arbejdet med at udvinde kalk.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Klim Kalkværk knytter sig til bygningens beliggenhed ved Klim Bjerg, hvor bygningen på naturlig vis ligger opad en skrænt og dermed fremstår som en integreret del af landskabet. Den tætte sammenhæng mellem bygning og landskab bliver understreget af de skrå tagflader, der flader ud mod jorden. Som en skarp kontrast hertil er skorstenen, der bryder den ene tagflade og skyder sig op mod himlen. Skorstenen står med en vis monumentalitet og fungerer som pejlemærke i det ellers relativt flade landskab mod syd. Det samlede anlæg er prunkløst og rationelt udformet, hvilket bidrager til forståelsen af den tidligere funktion.

Endelig er der arkitektonisk værdi knyttet til skorstenens farvesætning med hvidkalkede mure, rødmalede jernbånd og gelænder ved omgangen på toppen, hvilket giver den et festligt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links