Præstegårdsladen i Østerby ligger på Østerbyvej 1 i Jammerbugt Kommune. Bygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Præstegårdsladen i Østerby knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygning opført i kampesten, der som byggemateriale adskiller sig fra den gængse byggeskik i lokalområdet. Laden vidner dermed om, at den har været tilknyttet en tidligere betydningsfuld præstegård tæt på det forhenværende Ø-Kloster. Overordnet knytter den kulturhistoriske værdi sig også til bygningens samlede udtryk med mure i kampesten og valmet stråtag samt bevarede, ældre støbejernsvinduer og traditionelt udførte revleporte og døre, som et udtryk for en funktionsbygning opført i midten af 1800-tallet.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Præstegårdsladen i Østerby sig til den ældre planløsning. Planen er kendetegnet ved, at den sydlige del er indrettet til stald, mens den øvrige del har været anvendt til opbevaring af redskaber mv. Hertil kommer det bevarede staldinventar med båse, der afspejler bygningens funktion som stald og lade. Den kulturhistoriske værdi knytter sig desuden til de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder gulve af pig- og kampesten samt bræddegulve ved portene, vægge af bindingsværk og bræddelofter.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Præstegårdsladen i Østerby knytter sig overordnet til den velproportionerede, fritliggende bygningskrop, der afsluttes af det valmede stråtag. Den vestlige facade med få og små vinduesåbninger samt en enkelt portåbning fremstår lukket og harmonisk. De regelmæssigt placerede og små staldvinduer skaber sammen med den murede gesims en fast rytme og takt på den vestlige facade, der understreger bygningens horisontale betoning.

Den østlige facade fremstår mere uregelmæssig og livlig med flere port- og døråbninger af forskellige størrelse. Hertil kommer, at de små staldvinduer, de store portåbninger og døråbninger bidrager til bygningens funktionelle udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links