Udsnit af infotavlen.
.
Infotavle på lokaliteten
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1713160
Sted- og lokalitetsnummer
140705-220
Anlæg
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Vandmølle, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Social og samfund, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Bygning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Ødekirke, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Mariager kommune: kun matr.nr. 113c. Sct. Peders kirketomt. Ruinen af Sct. Peders kirke, der er beliggende ca. 1 m under den nuværende terrænoverflade, måler ca. 35 x 10 m og er orienteret i øst-vest. På ved- lagte kort er angivet placeringen af kirkeruinen med rødt. Gravning, beplantning samt ny bebyggelse på arealet, hvorunder ruinen be- finder sig, må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning.

Undersøgelseshistorie

1594
Registrering via historisk dokumentation - Kulturhistorisk Museum Randers
1971
Tinglysning - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1979
Byggeri og anlæg - Kulturhistorisk Museum Randers
1979
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1979
Planlagt byggeri/anlæg - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1980
Museal udgravning - Kulturhistorisk Museum Randers
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRuinen af Sct. Peders kirketomt er angivet i terrænhøjde ved en meterbred lægning af chaussésten, der markerer murenes forløb. Området henligger dels som asfalteret vej og P-plads, dels (i Ø) som perlegrusbelagt indkørselsareal.
1998
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2000
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2000
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
2000
Museal prøvegravning - Kulturhistorisk Museum Randers
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2003
Registreringsprojekt/ødekirker - Kulturhistorisk Museum Randers
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links