Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra Ø
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171367
Sted- og lokalitetsnummer
140705-33
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,5 x 8,5 m,i hvis midte en stenkiste 1,10 x 2,30 m sat af 12 bæresten og 0,80 m høj. Gravens endesten højere end sidestenene. 1 dæksten bevaret.

Undersøgelseshistorie

1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 0,5 x 8,5 m, i hvis midte en stenkiste 1,10 x 2,30 m sat af 12 bæresten og 0,80 m høj. Gravens endesten højere end sidestenene. 1 dæksten bevaret. Tingl 7/5 49Høj, 0,50 x 8,50 m, i hvis midte stenkiste, 1,10 x 2,30, sat af 12 bæresten. Kammerets højde 0,80 m. Gravens endesten er højere end sidestenene, een dæksten bevaret (1,58 x 1,03 x 0,20 m). Muligt = [sb.] nr. 12. Jour nr. 350/44 Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav høj, ca 0,5 m høj, hvori en hellekiste orienteret ØSØ/VNV, sat af 4 bæresten i S, 1 i V, 5 i N hvortil kommer en lille toskiftet, formentlig sekundært anlagt stenopbygning, og 1 i Ø. Over kistens V-ende en flad dæksten in situ, en tilsvarende men endnu større (der har sækket resten af kammeret) ligger afvæltet med undersiden opad umiddelbart foran kistens Ø-gavl. Ligger i plæneareal i tilknytning til institutionen "Sødisbakke". Højen bevokset med bjergfyr og eg. §53: Talrige bygninger indgåede i ovennævnte institution er opført gennem årene, tilsyneladende alle uden dispensation. ** Seværdighedsforklaring ** Et ganske velbevaret og anskueligt eksempel på en relativt sjældent set fortidsmindetype: Hellekisten. Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links