Knebel Kirke.
.

Syd for Knebel ligger Knebel Kirke åbent på en bakkeskråning og knap et par hundrede meter øst for Knebel Vig. Kirkegården har en afrundet form, der understreges af de fuldvoksne, store træer langs kampestensdiget. Træerne bidrager til at skabe en intens stemning og rumfølelse, og sammen med de mange buksbomkantede gravsteder er kirkegården et helstøbt eksempel på dansk kirkegårdstradition.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde