Kolding Sygehus gennemgik i perioden 2009-16 et omfattende udbygnings- og renoveringsprojekt, der bl.a. indbefattede ny hovedindgang og akutmodtagelse. Akutsygehuset måler efter udbygning 110.000 m2. Her ses hovedindgangen, som er tegnet af CREO Arkitekter og Schmidt Hammer Lassen Architects.

.

Det nuværende Kolding Sygehus ligger på Sygehusvej i den nordlige del af Kolding. Hovedbygningen blev påbegyndt i 1968 og indviet i 1975. Bygningerne blev tegnet af C.F. Møllers Tegnestue fra Aarhus, som har tegnet mange sygehuse i Danmark. Selve overflytningen af patienter fra de gamle bygninger fortsatte helt frem til 1986.

Kolding Sygehus fusionerede i 00’erne med flere andre sygehuse. Først blev Fredericia og Kolding Sygehuse i 2003 fusioneret til Kolding Sygehus, der siden er blevet en del af Sygehus Lillebælt. Sygehus Lillebælt er en sammenlægning af sygehusene i Kolding, Middelfart og Vejle, en sammenlægning, der blev til efter Strukturreformen, hvor sygehusene fra 2007 kom til at høre under regionerne.

Sammenlægningen af de tre sygehuse betød en mulighed for specialisering, og Kolding Sygehus blev frem til 2018 udbygget med støtte fra statens kvalitetsfond. I forbindelse med regionens sygehusplan fik det til opgave at være et af regionens akutsygehuse, hvilket vil sige, at det fra Trekantområdet kan modtage akutte patienter til indlæggelse.

På den akutte modtagelse undersøges patienterne med henblik på at udrede, hvilken behandling de skal have, og hvilket speciale der skal have ansvaret herfor. Det er også akutafdelingen, der driver skadestuen. Patienterne kan ligge på akutafdelingen i op til 48 timer, hvorefter de enten udskrives eller overføres til andre afdelinger.

Kolding Sygehus havde i 2019 ca. 300 senge og omkring 2.200 ansatte. Sygehuset har også afdelinger for bl.a. hjerne- og nervesygdomme, hjertesygdomme, kirurgi på blodkarrene, ortopædkirurgi samt mave-tarm-kirurgi. På sygehuset findes også områdets afdeling for gynækologi og fødsler, hvor der hvert år forestås ca. 3.300 fødsler, samt en børne-unge-afdeling. Derudover er der intensivafdeling til behandling af de mest syge patienter. Til at understøtte diagnostik og behandling er der afdeling for røntgen og skanning samt laboratorium til blodprøver.

Ud over behandlingen af patienter er der på sygehuset en stor undervisnings- og forskningsaktivitet, som bl.a. drives af overlæger og speciallæger, der samtidig er ansat som professorer eller kliniske lektorer under Syddansk Universitet. Som en del af Sygehus Lillebælt undervises der inden for alle faggrupper såsom læger, sygeplejersker, bioanalytikere, kontorpersonale og jordemødre.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Kolding Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg