Kolerahuset, Nordre Smedie (tidl.) ligger på Strandlinien 5A i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen blev formentlig opført omkring år 1700 til militært formål. Herefter blev bygningen benyttet som karantænebygning. Dette har formodentlig været inden 1831, hvor den nye karantænebygning umiddelbart øst for Kolerahuset blev opført. Omkring 1850-60 omtales bygningen som kogehus, hvilket tyder på at huset har fungeret som kogehus for skibsbesætninger. Koleraepidemien ramte København i 1853. I 1863 blev bygningen indrettet til smedje, heraf navnet Nordre Smedie. I sydsiden var på daværende tidspunkt en bred, tofløjet port. Herefter blev bygningen indrettet til traktørsted, og i 1960 overtog Dragør Kajakklub bygningen til brug som klublokale.

Beskrivelse

Kolerahuset også kaldet Nordre Smedie, er beliggende inderst på den nordlige side af inderhavnen i Dragør . Bygningen er en kampestensbygning i én etage med rødt, teglhængt, helvalmet tag afsluttet af et hvidt, skråtstillet sternbræt, og i rygningen er en gulkalket skorstenspibe med sokkel og krone. Siderne er pudsede og gulkalkede over en sorttjæret sokkel. I vestre gavl er en flammeret dør, og i nordsiden er en nyere, centralt placeret, tofløjet, grønmalet fyldingsdør med glas i de øverste fyldinger. Østre gavl er uden åbninger. I sydsiden, nordsiden og vestre gavl er ældre torammede, seksrudede vinduer. Vinduerne har forsatsrammer. Mod syd og vest har vinduerne plankeskodder med et enkelt udskåret hjerte. Vinduer er malet grønne, og den flammerede dør er malet rød og grøn. Der er bevaret nogle ældre hængsler og beslag. Bygningen er i det indre indrettet med et stort rum, der benyttes til klublokale. Rummet inddeles af to halvmure, der opdeler rummet i ophold mod vest fra et nyere åbent køkken, et ildsted og et bagvedliggende opbevaringsrum adskilt af en jerndør mod øst. Ildstedet er et ældre, stort, ildsted med muret ildbænk og buet, muret overligger og gesims med en nyere pejseindsats. Ildstedet er pudset og hvidmalet. Det indre er præget af en traditionel materialeholdning med teglgulve, pudsede hvide vægge, blotlagte loftbjælker med påmalet skrift og herimellem pladeloft. Der er bevaret ældre bygningsdele og -detaljer, herunder teglgulv, blotlagte loftbjælker, ildsted og vinduernes stormkroge og anverfere.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Kolerahuset knytter sig til placeringen inderst på molen, nord for inderhavnen, i Dragørs historiske bykerne. Bygningens materialeholdning med gulkalkede sider i kampesten over den sorttjærede sokkel samt teglhængt tag er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne og på havnen. Dermed udgør Kolerahuset en væsentlig og integreret del af Dragørs autentiske og stemningsfulde havnemiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningen som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel med havnen som omdrejningspunkt. Bygningens placering og alder peger tilbage på havnens oprindelige omfang og dens udvidelse gennem tiden. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til bygningskroppen i kampesten, der vidner om bygningens alder samt til det helvalmede, teglhængte tag, der er typisk for begyndelsen for 1700-tallet. Hertil kommer murene i kampesten, den lukkede østre gavl og det ubrudte tag, der peger på bygningens oprindelige, udprægede funktionelle karakter, mens de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer som vinduer og skodder, vidner om bygningens udvikling. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til det store ildsted, der vidner om bygningens tidligere funktion samt til de ældre bygningsdele og detaljer, herunder loftbjælkerne.

Arkitektonisk værdi

Kolerahusets arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den kompakte, enkle bygningskrop i kampesten og i det ubrudte valmede tag, der giver bygningen ekstra tyngde og karakter. De kalkede, ujævne mure giver bygningen en levende stoflighed mens den stafferede hoveddør, skodderne med udskårne hjerter samt de hvide, gesimslignende, skråtstillede sternbrædder udgør et ekstra kultiveret lag på den ellers prunkløse bygning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links