Dragør Havn ligger med udsigt til Øresundsbroen, Saltholm og Sverige på den anden side af Øresund. Også på land er der oplevelser at hente. Her kan besøgende nyde godt af det populære havneområde med bl.a. lystbådehavn, restauranter, isbod og røgeri. Her ligger også Dragør Museum, det gule hus, som ses t.v. i billedets baggrund. Huset er fra 1753 og et af byens ældste.

.

Dragør (inkl. Store Magleby) har en befolkning på 12.085 og et areal på 472 ha. Byen ligger på Amagers østpynt ved Øresund 12 km sydøst for København. Sejlrenden Drogden passerer tæt forbi byen, og den østvendte orientering samt et bælte med fladvand beskytter havneområdet. Men byens beliggenhed på littorinafladen i 1‑3 m’s højde og fraværet af sikre diger gør den udsat for både nutidens vindstuvningshøjvander og fremtidens globale havstigning.

Dragør består af en lille, gammel bykerne af velholdte huse ved havnen, som er rummelig efter de maritime erhvervs nedgang, herunder Limhamnrutens lukning i 1999. Udenom ligger fra lufthavnen i nord og mod sydvest et bredt bælte af parcelhuse blandet med stokhuskvarterer, erhvervsområder og kolonihaver.

De gule huse med røde tage og de snævre brostensbelagte gader er karakteristiske for Dragørs gamle bykerne, og det pittoreske miljø tiltrækker mange besøgende. Strandgade er en af de gader, der løber fra vest til øst gennem bykernen. Her ligger Restaurant Beghuset, der siden 1990 har serveret mad og drikke for lokale og turister.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Dragør er tidligst nævnt i originalformen Drakøør fra ca. 1333. Yngre belæg er fx 1419 Draghør, 1490 Draghore og 1762 Dragøe. Forleddet er formentlig substantivet drag i betydningen »(smal) landstrækning, på hvilken både kan trækkes på eller over land«. Dette stemmer umiddelbart dårligt overens med middelalderlige stavemåder med -k-, da ordet oprindelig har udlydende g (oldislandsk drag, gammeldansk dragh). Det kan dog forklares med stærk sproglig påvirkning fra nedertysk i middelalderen i forbindelse med sildefiskeriet i Østersøen. Efterleddet er substantivet ør(e), »gruset strandbred«, og navnets betydning er sandsynligvis »den grusede strandbred, hvorpå både kan trækkes op«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer