Søvang, 2018. Søvang består af individuelt opførte huse i en samlet bebyggelsesplan fra 1918. I dag er kun ganske få af de oprindelige og ydmyge bræddehuse tilbage i det eftertragtede parcelhuskvarter.
.

Søvang har en befolkning på 1.752 og et areal på 65 ha. Byen er en villaby på Amager og ligger 2 km nordøst for øens sydspids, Aflandshage. Den helt flade havbund fra stenalderen er siden hævet 3 m, men ligger hovedsagelig lavere end 1 m.o.h. Den drænes af talrige grøfter og beskyttes af et lavt dige langs den sivbevoksede strand.

Villabyen Søvang opstod omkring 1920 som et sommerhusområde af parceller udstykket fra Store Magleby Fælled.

Søvang er en samlet og velafgrænset bebyggelse mellem Fælledvej og sydkysten. Her er næsten ingen andre byfunktioner end boliger. Mod Øresund er der lagt diger, og villaerne langs diget er store, imposante huse med udsigt over vandet fra 1. sal. Badebroen på næsten 280 m fører ud til 1 m dybt vand. I udkanten af Søvang ligger Dragør Golfklub med klubhus som en nyfortolkning af de amagerske gårde og bane af banearkitekt Rolf Henning Jensen fra 1991.

Stednavnets betydning

Stednavnet Søvang er en nyere navnedannelse, som første gang er registreret i 1921 i formen Søvang. Forleddet er substantivet i betydningen »hav«, rimeligvis med sigte til bebyggelsens faktiske beliggenhed ved vandet. Efterleddet er jordinddelingsbetegnelsen substantivet vang, men kan i dette navn næppe bære en egentlig betydning. Navnedannelsen er formentlig inspireret af romantiserende navne på lystejendomme af typen Sølyst og Solvang.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer