Krovej 11 ligger på Krovej 011 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Krovej 11 blev opført i 1850 som et syvfags hus af nye materialer. Størstedelen af huset blev udnyttet til bolig og kun en mindre del til udhus. Før den nuværende bygning lå der andet et langhus på grunden, som var opført i 1701. Det var længere, men betragteligt smallere. Krovej 11s vestlige gavl blev grundmuret i 1917. Den østlige gavl blev restaureret i 2013 med nyt tømmer og opmurede tavl.

Beskrivelse

Krovej 11 er et langhus, der ligger på Krovej lige ved Vester Skerninge Kro. Bag ved bygningen ligger en tilhørende have. Krovej 11 er en syv fag lang, enetages bindingsværksbygning opført i sort opstolpet tømmer med hvidkalkede tavl. Fodremmen hviler på en lav sokkel af tjærede kampesten. Bygningen bærer et halvvalmet stråtag med halmmønning og kragtræer, der sidder en hvidkalket skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen. Facadens bindingsværk har halvranker i sidefagenes nederste tavl. Hoveddøren er en ældre, tofløjet fyldingsdør med dekorativt opsprosset overvindue, der er malet blå med hvide stafferinger. Foran døren er en totrins granittrappe. Havesiden på Krovej 11 er opbygget på samme måde som facaden, her er der bevaret et langt skråbånd det vestlige sidefag. Døren på denne side er en nyere halvdør. Den østlige gavl har lange skråbånd, mens den vestlige gavl fremstår grundmuret. Vinduerne i Krovej 11 er nyere, torammede vinduer med tre ruder, de fremstår hvidmalede og har koblede rammer.

I det indre fremtræder bygningen meden ældre grundplan med en delvist bevaret, langsgående midterskillevæg, idet der i den vestlige gavl er en gennemlyst stue. Mod gaden ligger to stuer, et værelse og en forstue med en trappe til loftetagen. Køkken, bryggers og badeværelse vender mod havesiden. Det indre fremstår med støbte gulve og loftets bjælkelag fremstår synligt med glatte plader, systemplader eller bemalede listelofter imellem. Der er også bevaret flere ældre revle- og fyldingsdøre med gerichter og ældre beslagværk. Der er nyere klinkegulve i køkken, bryggers og badeværelse. I loftetagen er der indrettet et værelse i den vestlige gavl, mens den øvrige del af loftet fremstår uudnyttet og anvendes til opbevaring. Her fremstår tagkonstruktionen synlig, og det kan ses, at stråtaget er skruet på.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Krovej 11 knytter sig til bygningens beliggenhed ud til Krovej, hvor det ligger i rækken af stråtækte bindingsværkshuse. Således indgår Krovej 11 som en umistelig del af det velbevarede landsbymiljø omkring kroen og kirken i Vester Skerninge.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Krovej 11 knytter sig til bygningens beliggenhed ved den gamle landevej, hvor den sammen med kirke, kro og de øvrige ældre bindingsværkshuse udgør et enestående, fynsk landsbymiljø. Vester Skerninges landsbymiljø karakteriseres ved og sammenknyttes igennem kroens og beboelseshusenes udstrakte samhørighed i materialer og konstruktion, der vidner om egnens traditionelle byggeskik før i tiden. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre grundplan med den langsgående midterskillevæg, der opdeler bygningen i mindre rum mod gade- og haveside. På traditionel vis er køkken og bryggers placeret mod haven mens stuerne fortrinsvis er orienteret mod gaden. Den kulturhistoriske værdi knytter sig også til de bevarede ældre bygningsdele, herunder revle- og fyldingsdøre, gerichter og beslagværk, der vidner om bygningens alder og oprindelse i midten af 1800-tallet. Endelig knytter der sig kulturhistorisk værdi til den uudnyttede del af loftsrummet, da dette står som oprindeligt: som et uopvarmet opbevaringsrum.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Krovej 11 knytter sig i det ydre til den fritliggende bindingsværksbygning, hvis symmetriske opbygning understreges af undertavlenes halvranker og som sammen med stråtagets ubrudte flader giver et særdeles harmonisk og velproportioneret udtryk. Krovej 11 fremtræder enkelt og solidt og dekorationen begrænser sig til den tofarvede hoveddør med fyldinger. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til bygningens relativt små rum med det synlige bjælkelag. Her fastholder de bevarede ældre fyldingsdøre og gerichter en stemningsfuld og autentisk atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links