Krovej 15 ligger på Krovej 015 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Krovej 15 blev opført i 1838, hvor det afløste en tidligere bygning af omtrent samme størrelse. Krovej 15 var et fæstehus under Brahetrolleborg frem til 1921. Ved bygningens opførelse i 1838 var Krovej 15 indrettet til bolig med lade og en lejebolig. Boligerne lå i hver sin ende af bygningen og laden i midten. Fra 1880'erne rummede huset både landsbrugs- og slagtervirksomhed. Da der i 1960 indlægges vand i huset, indrettes hele bygningen til beboelse. Den store L-formede stue i bygningens vestende, var før i tiden opdelt i tre mindre rum. Fra 1999 gennemgik Krovej 15 en gennemgribende, nænsom istandsættelse, hvor man blandt andre byggearbejder gennem afdækning af sokkel og fodrem og dræning søgte at afhjælpe det gennem tiden forhøjede vejniveau, hvis vandafledning havde skadet Krovej 15's bindingsværkskonstruktion betydeligt. Før restaureringen stod Krovej 15 med rødt opstolpet tømmer, som var plastikmaling. Under restaureringen af bindingsværket blev de tidligere malingslag afdækket og dokumenteret. Selvom der tidligere havde været andre farver på bindingsværket, valgte man at fastholde den røde farve, nu som linoliefarve. Frem til 1923 var den nuværende Krovej en del af den gamle landevej mellem Fåborg og Svendborg, men i 1923 anlagdes den nye amtsvej, idag Fåborgvej, hvorved Krovej blev et lukket vejforløb.

Beskrivelse

Krovej 15 er et langhus, der ligger langs den vestlige del af Krovej overfor Vester Skerninge Præstegård. Bagved bygningen ligger den tilhørende have. Rundt om bygningens sokkel løber et bredt bånd af pigsten hele vejen rundt.

Krovej 15 er en tolv fag lang, enetages bindingsværksbygning opført i rødt opstolpet tømmer med hvidkalkede tavl. Fodremmen hviler på en lav sokkel af tjærede kampesten. Bygningen bærer et trekvartvalmet stråtag med halmmønning og kragtræer, og der sidder to hvidkalkede skorstenspiber med sokkel og krave i rygningen. Hoveddøren er en ældre, tofløjet fyldingsdør med dekorativt opsprosset overvindue, der er malet i to blå nuancer. Foran døren ligger en granittrappesten og henover døren er en tagskægskvist med et ældre vindue. Havesiden på Krovej 15 er opbygget på samme måde som facaden, dog uden tagskægskvist, og de tre døre i denne side er udført som nyere, blåmalede revledøre eller halvdøre, hver med en lille rude i øverste del. Gavlene har lange skråbånd i andet fag, og i gavlenes loftetage sidder en blåmalet luge mod øst og to små etrammede vinduer med sprosser mod vest. Vinduerne i Krovej 15 er overvejende ældre, torammede vinduer med tre ruder, de fremstår med blåmalede karme og hvidmalede rammer.

I det indre præges rumstrukturen af en ældre grundplan med en delvis bevaret langsgående midterskillevæg, og i den vestlige gavl er der en stor, gennemlyst stue. Mod gaden ligger forstuen, en mindre stue og badeværelse samt en tværgang med adgang til to østvendte værelser. Køkken og bryggers vender mod haven. I det indre er der bevaret flere ældre fyldingsdøre med gerichter og ældre beslagværk. Loftet har synligt bjælkelag, med glatte plader, systemplader eller loftbrædder imellem. Vinduerne har forsatsruder og ældre anverfere samt stormkroge. Der er nyere klinkegulve i forstue, køkken, bryggers, gange og badeværelse. Ligesom der er opsat nye gerichter lavet efter ældre forbillede. Loftet fremstår uudnyttet og anvendes til opbevaring.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Krovej 15 knytter sig til bygningens beliggenhed ud til Krovej, hvor det afslutter rækken af stråtækte bindingsværkshuse. Således indgår Krovej 15 som en væsentlig del af det velbevarede landsbymiljø i Vester Skerninge.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Krovej 15 knytter sig til bygningens beliggenhed ved den gamle landevej, hvor den sammen med kirke, kro og de øvrige ældre bindingsværkshuse udgør et enestående, fynsk landbymiljø. Vester Skerninges landbymiljø karakteriseres ved og sammenknyttes igennem kroens og beboelseshusenes udstrakte samhørighed i materialer og konstruktion, der vidner om egnens traditionelle byggeskik før i tiden. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre grundplan med den langsgående midterskillevæg, der opdeler bygningen i rum mod gade- og haveside. På traditionel vis er køkken og bryggers placeret mod haven mens begge stuer fortrinsvis er orienteret mod gaden. Hertil kommer den rummelige entre (forstue), der viser at der tidligere har været indrettet butik i huset. Den kulturhistoriske værdi knytter sig også til de bevarede ældre bygningsdele, der vidner om bygningens anselige alder og oprindelse i første halvdel af 1800-tallet. Endelig knytter der sig kulturhistorisk værdi til loftsrummet, da dette udelukkende står som oprindeligt: et uopvarmet opbevaringsrum.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Krovej 15 knytter sig i det ydre til det fritliggende og velproportionerede langhus, hvis længde fremhæves af det regelmæssige bindingsværk og stråtagets store, ubrudte flader. Udtrykket er enkelt og solidt, hvor den eneste dekoration begrænser sig til hoveddøren og overvinduets fint forarbejdede sprosseværk.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til bygningens relativt små rum med det synlige bjælkelag. Her fastholder de bevarede ældre fyldingsdøre, paneler og gerichter en stemningsfuld og autentisk atmosfære.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links