Lågepiller ved Gl. Dronninggårds Allé 3 og 6 ligger på Gl. Dronninggårds Allé 3 og 6 i Rudersdal Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Lågepillerne er opført i 1780'erne og hørte tidligere til Næsseslottet, hvor de markerede indgangen til herregårdens jorder. Gammel Dronninggårds Allé var oprindeligt hovedfærdselsåren ud til lystgården Dronninggård, opført i 1661 af Sophie Amalie, Frederik III´s dronning, og derefter hovedfærdselsåren ud til Næsseslottet. Men sidenhen blev vejføringen ændret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen til Hillerød.

Beskrivelse

De to identiske lågepiller står med en vognbanes afstand, på villavejen Gammel Dronninggårds Allé. Lågepillerne er grundmurede og står på en pudset sokkel. Søjlen er opdelt af refendfuger og gesimsen øverst er udsmykket med blændinger og kannelurer samt et obeliskmotiv. Søjlen afsluttes af en skrånende, let udkraget top og øverst af en vase. Både sokkel, base og søjle har let tilbagetrukne hjørner. Soklen er kalket grå, søjlen er kalket gul, mens base, top og vase er kalket røde. Ved soklerne ses afvisersten af granit.

Miljømæssig værdi

De to lågepillers miljømæssige værdi knytter sig til deres placering på Gammel Dronninggårds Allé, hvor de markerer overgangen til Næsseslottets iscenesatte herregårdslandskab. De to lågepillers miljømæssige værdi knytter sig til deres placering på Gammel Dronninggårds Allé, hvor de markerer overgangen til Næsseslottets iscenesatte herregårdslandskab.

Kulturhistorisk værdi

De to lågepillers kulturhistoriske værdi knytter sig, med deres nuværende placering ude af kontekst, til fortællingen om at den oprindelige ankomstvej til Næsseslottet er blevet ændret.

Arkitektonisk værdi

De to lågepillers arkitektoniske værdi knytter sig til deres samlede klassicistiske fremtræden og vasernes romantiserende udtryk. Hertil kommer at vaserne udseendemæssigt er magen til de vaser, der udsmykker søjlerne i parken omkring Næsseslottet, og sammenstillet med deres farveholdning, i rød og gul, er forbindelsen til Næsseslottet, der har samme farveholdning, tydelig.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links