Laksegade 5, Rønne
.
Laksegade 5, Rønne
.
Laksegade 5, Rønne
.

Laksegade 5, Rønne ligger i Laksegade 5 i Bornholms Regionskommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Laksegade 5 er formentlig en del af et afkortet tidligere bindingsværkshus på otte fag. I midten af 1800-tallet er facade og gavl blevet grundmuret og taget er blevet lagt om med tegl.

Beskrivelse

Laksegade 5 ligger i det centrale Rønne på den brolagte Laksegade mellem lignende bygninger. Nabobygningen til højre er den fredede Erichsens Gård . Mellem østgavlen og bindingsværksmuren (væggered) til Erichsens Gård er en sort port, der giver adgang til den bagvedliggende have, hvor der er et mindre udhus, der ikke er omfattet af fredningen. Bygningen er sammenbygget med naboen mod vest Laksegade 3, som ej heller er fredet. Laksegade 5 er en grundmuret bygning på fem fag. Bygningen hviler på en sort sokkel og afsluttes af et rødt tegltag med en skorstenspibe med sokkel, karve og overdækning i rygningen. I tagfladen mod gaden sidder to tagvinduer og mod haven to taskekviste. Facaden mod gaden er pudset og gulkalket og ligeledes østgavlen. Facaden afsluttes af en muret, hvid hovedgesims. Havesiden er i sort bindingsværk med gulkalkede tavl. Midt på facaden mod gaden er en granittrappe med en tofløjet fyldingsdør med dobbelt slagliste og tredelt overvindue. På havesiden er en nyere halvdør. Begge døre er blåmalede. Vinduerne er torammede med tredelte rammer mod gaden og seksdelte rammer mod haven samt et enkelt firdelt enrammet vindue. Vinduerne er hvidmalede. Havesidens sokkel brydes af et mindre kældervindue. I det indre er dele af en traditionel grundplan bevaret med en forstue samt stue mod gaden og køkken mod haven. En del af den langsgående midtskillevæg er fjernet, idet stuen mod vest er gennemlyst. Desuden et kammer mod gaden med et bagvedliggende badeværelse. I den lille gang mellem kammer og badeværelse er en gulvlem, der fører ned til kælderen, der fremstår med kalkede kampesten og støbt gulv. Fra forstuen er via en nyere ligeløbstrappe adgang til den fuldt udnyttede tageetage. Der er bevaret enkelte ældre bygningsdele og detaljer, herunder gerichter, loftsbjælker- og brædder samt en ovnkrog indrammet af pilastre med dekorative kapitæler.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Laksegade 5 knytter sig bygningens beliggenhed i den brolagte Laksegade, hvor bygningen indgår som en integreret del af Laksegades ældre bebyggelse. Dermed bidrager ejendommen væsentligt til det traditionelle og stemningsfulde købstadsmiljø i Rønnes ældre bykerne. Hertil kommer pigstensbelægningen med rendesten, der er med til at underbygge det traditionelle miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Laksegade 5 knytter sig i det ydre til den grundmurede facade, der sammen med tegltaget og den murede gavl blev et krav i første halvdel af 1800-tallet for at undgå de ødelæggende bybrande. Hertil kommer facadens repræsentative detaljer med den hvide hovedgesims samt den midtstillede fyldingsdør med dobbelt slagliste, der står i kontrast til havesiden i bindingsværk, der er mere prunkløs i sin fremtræden. Laksegade 5 udemærker sig således ved at være en repræsentant for et mindre købstadshus fra midten af 1800-tallet. Desuden er den næsten udbrudte tagflade mod gaden og skorstenspiben i rygningen af kulturhistorisk betydning, idet det vidner om tagetagens tidligere udnyttelse til primært opbevaring samt til ildstedet som en uundværlig del af bygningen. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede grundplan med forstue, stue mod gaden og køkken mod haven. Hertil kommer de få bevarede bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningens alder. I særdeleshed ovnkrogens pilastre, der med sin udsmykning understreger ildstedets betydning. Også det kølige kælderrum vidner om tidligere tiders mulighed for kølig opbevaring.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Laksegade 5 knytter sig i det ydre til den enkle bygning i grundmur og bindingsværk, hvor udsmykningen begrænser sig til vinduernes taktfaste placering, hovedgesims og hoveddør. Hertil kommer farvesætningen med gulkalket murværk, hvide vinduer og blå døre, der indrammes af den sorte sokkel og det røde tegltag, der både understreger det enkle udtryk og skaber en harmonisk bygning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links