Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43118
Sted- og lokalitetsnummer
230208-123
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Langebro skanse. Et sekssidet jordværk, bestående af et indre plateau omgivet af volde og i sydøst, syd og vest og nord omgivet af tørre grave. På plateauet er en tværvold. Det fredede areal, der er identisk med matr.nr. 2292 af Sønderborg by, er græsklædt med enkelte træer og buske. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGravene temmelig tilgroede. Området afgræsses af heste og synes at blive benyttet til øvelsesridning. Bevoksning: Græs, buske. Omgivelser: Græsning, have. Foto: S/H og F 05.24 fra V, 05.25 fra S, 05.26 fra SØ.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links