set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431143
Sted- og lokalitetsnummer
230302-280
Anlæg
Gravsten, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1913 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk gravsten fra 1864. Sten af granit med poleret forside, 1,5 m høj, 75 cm bred og 65 cm dyb.Stenen står på et fundament af cement, der måler 80 x 35 x 70 cm. Beskrivelse anlæg: Stenen står sammen med 4311:42 og :44 (Raben nr. 23-b og 23-c) i en lille, Skanseformet mindelund med 2 sørgeaske. Lunden er indhegnet med hæk bag stenene og med et hvidt fodhegn foran dem. Indskrift: Guldskrift, almindelig, bør males op. Her hvile 47 tapre danske Soldater som faldt den 18. April 1864. Beliggenhed: I mindelunden 100 m syd for Dybbølgade.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKrigergrav
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links