Set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431144
Sted- og lokalitetsnummer
230302-281
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864. Sten af granit med poleret forside, 110 cm høj, 80 cm bred og 40 cm dyb. Stenen står på et fundament af granit og cement, der måler 80 x 60 x 45 cm. Beskrivelse anlæg: Stenen står sammen med mindesten 4311:43(Raben nr.23-a) og gravstenen 4311:42 (Raben nr.23-c) i en mindelund. Denne er skanseformet og måler 5 x 30 m. Lunden er indhegnet med en hæk bag stenene og et hvidt fodhegn foran dem. I anlægget står 2 sørgeaske. Indskrift: Guldskrift, almindelig, bør opmales. Rejst til Minde om Kaptajn C.V.Knauer 9.Inf.Rgt. Premierløjtnant E.A.M. Schmidt 9.Inf.Rgt. og svensk Frivillig Underløjtnant G.H.Knorring 22.Inf.Rgt. faldne 18. April 1864 ved Dybbøl, hvis Hvilesteder ikke kendes. Beliggenhed: Lille mindelund 100 m syd for Dybbølgade.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesten
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links