Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
17141
Sted- og lokalitetsnummer
140410-38
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 31/8 1892. Mølleejer L. Rasmussen Diplom Afmærkn.: MS. 1916, oberstløjtnant Lund Langhøj i skel, 55 x 10 m, 2 m høj; større gravninger i nordsiden mod midten. Norup, matr.nr. 7h: Langhøj i skel til matr.nr. 7d af Norup.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj (formodentlig langdysse) orienteret ca Ø/V. Højest i Ø (ca 2 m), vestlige halvdel ca 1,5 m høj. Gamle forstyrrelser omkring midten. Flere steder i højoverfladen (således i V-enden) ses og mærkes mange sten, og i eller foran højfoden på begge langsider ligger store sten, således bl.a. 6 - 8 store sten liggende tildels på række ca 1 m foran sydlige højfod - formentlig omlejrede randsten. Støder med sit SØ-hjørne umiddelbart op til rundhøjen 1714:2. Østlige trediedel dækket af tæt rosenkrat. N for højen står på opgivet ager en ca 10-årig grankultur, med de nærmeste træer 2 - 3 m fra højfod. Vedr. påtale: se note under 1714:2.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links