Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221311
Sted- og lokalitetsnummer
130503-65
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 6-8 x 20 m, 1 m høj. En del afgravet i øst og vest. Ved østsiden 2, i syd 1 randsten. I bøgeskov.

Undersøgelseshistorie

1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Orienteret Ø-V. Ret beskadiget. Ca. 5 m. i vestlige og ca. 8 m. i østlige ende. Delvis afgravet, dog næppe indenfor de seneste årtier. En randsten synlig i hhv. N- og S-side. I østligste ende findes 2 randsten (den ene ca. 0,6 x 0,6 x 0,6 m.) tilsyneladende in situ mens der derudenfor findes en mindre bunke tilsyneladende løst ansamlede sten. På selve højens højeste del, dog forskudt ud mod sydsiden, er der opstillet en "raftebom" til ridebanespringning. Lader dog ikke mere til at være i brug. Påtalt. Tinglysning bør måske ændres p.g.a. større længdemål end oprindeligt angivet. På 4 cm.-kort er der kun angivet 2 langhøje i denne del af Østervoer Skov. Den her beskrevne er den mindste af de 3 eksisterende og ligger mellem de 2 afsatte. Udsigtstårn se under 2213:10. Ny aftale: Ridebaneforhindr. fjernes inden 1.10.1982. ** Seværdighedsforklaring ** Skal ses i sammenhæng med 2213:10, 11 og 12. Genbesigtigelse 00.05.1988: Nydeligt, jvf. 2213:10. CHB Senere tilføjelse: Afsætning synes korrigeret (iflg. CHB). Bevoksning: 1988: Løvtræer
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden løse sten og raftebom. Beskadiget og ødelagt mod vest, hvor højen bliver diffus. Længden usikker pga. diffus vestende. Mod øst 2-3 randsten, mod syd 1. Bevokset med græs og små bøge.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs, lidt bregner og brændenælder.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links