sf Ø
.
sf N
.
sf V
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270734
Sted- og lokalitetsnummer
170802-248
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 1,5 x 25 x 40 m; bredest på midten. Over højen plantningsfurer i N-S med fyr og gran.

Undersøgelseshistorie

1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 1,5 x 25 x 40 m. Bredest på midten. Over højen plantningsfurer i N-S med fyr og gran.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Orienteret Ø-V, bredest på midten med plantefurer i N-S. V-foden er er beplantet med grantræer 10-15 m opad højsiden (svært at bedømme p.gr.a. plantefurer og graner, ca.8-10 år gamle). Flad høj i øst bevokset med græs, lidt lyng og gamle grantræer, grenkvas og væltede grantræer på højen. I plantage. Plantagen ca. 3 m fra højfod i Syd, 5 m fra i Ø på den anden side af skovvej, der tangerer højfod. Fyrplantage 1-3 m fra højfod i N. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links