Oversigt set fra syd. Landmålerstokke markerer højens udstrækning
.
Oversigt set fra øst
.
Oversigt set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
110762
Sted- og lokalitetsnummer
110708-4
Anlæg
Langhøj, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.

Original fredningstekst

Høj, 3 m i diameter. Udgravet til bunden med firkantet hul. C-højen tinglyst 1998 med flg. fredningstekst: ********************************************** Høj, 0,4 x 4 m. Med cirkulært, til bund gående topkrater, der er ca. 1 m bredt og 0,5 m dybt.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterAflang høj, 6,5 m lang. Ingen synligee sten. Græsklædt.
2013
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2016
Museal besigtigelse - Museum ThyAnlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Langhøj. 6,5 x 6 m. Orienteret øst – vest. Cirkulært, til bund gående topkrater 1 x 1 x 0,5 m. Bevokset med græsser og lyng. Beliggende syd for det fredede område omtrent midt mellem den øst – vestgående vej der afgrænser det fredede område mod syd og rundhøjen 110763. Ret sydvest for langhøjen ses en stor, cirkulær nedgravning 5 x 5 x 1,2 m.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links