Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1403170
Sted- og lokalitetsnummer
110106-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/7 1903. Gdr. Jens Kristian Jensen, Tøttrup Diplom Afmærkn.: MS. 1911, løjtn. L. Lassen Langhøj i ØNØ-VSV; 36 x 10 x 3,3 m. Øst for midten til- groet brud, i rygningen (7 m bredt), V herfor mindre brud. Lynggroet (enkelte graner i bruddet) i plantage. MS mod N.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa samme Lod [se sb. 3] ligger en Langhøi, som øiensynlig er kunstig opkastet, 136 Fod fra Vest til Øst, 42 Fod bred fra Nord til Syd, omtrent 10' høi, af regelmæssig Form med temmelig bratte Sider som paa en velbevaret Rundhøi. Paa enkelte Steder synes der at være gravet lidt i den.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredet Langhøj, 36 m. l. i ØNØ-VSV., 10. m. br., 3.3 m. h. Lige Ø. f. Midten et tilgroet Brud i Rygningen, 7 m. vidt, 1.4 d. Lige V. herfor et mindre Brud. Nordsiden mod V. overfladisk afgravet. Mod NØ. mindre Brud. Lynggroet i Hede lige S. f. Banen. MS. mod N. - Fredlyst af Grdr. Jens Kristian Jensen, Tøttrup. Dekl. thingl. 9/7 1903. - E. 1877: Langhøj, 43 m. l. i Ø-V., 13.2 m. br., c. 3 m. h. Bratte Sider, nogle mindre Gravninger.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i ØNØ-VSV, 36 x 10 x 3,3 m. Ø for Midten tilgroet Brud i Rygningen (7 m bredt), V herfor mindre Brud. Lynggroet (enkelte Graner i Bruddet) i Plantage. MS mod N.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i mindre skovareal ved jernbanen.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en langhøj der ligger i plantage ud til jernbane.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links