oversigt, set fra NV
.
fuglekirsebær på høj, set fra syd
.
oversigt, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292420
Sted- og lokalitetsnummer
030402-60
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 2 x 25 x 63 m. Midtpartiet hæver sig over den øv- rige langhøj og ligner en selvstændig høj. 4 større sten ses på vestsiden, mod Ø 2. Velbevaret. NMI : Langhøj 2 x 25 x 65 m. (N-S). Midtpartiet hæver sig 1,90 m over den øvrige langhøj, og ligner en selvstændig høj. Midt oppe på midtpartiets vestside ses 4 større sten, muligvis en slags randsten, mod øst ses 2 lignende sten på tilsvarende plads. I langhøjens vestside ses 11 sten, anbragt lidt ure- gelmæssig, men snarest randsten. NV hjørnet af langhøjen bortgravet, ligesom den nordlige del sikkert noget affladet. Men langhøjen iøvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn vel bevaret Høj paa en aflang, hidtil uopdyrket Banke, N.Ø. for Gaarden. Den kaldes "Stisbakke". Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj 2 x 25 x 63 m (N-S). Midtpartiet hæver sig 1,90 m over den øvrige Langhøj, og ligner en selvstændig Høj. Midt oppe paa Midterpartiets Vestside ses 4 større Sten, muligvis en slags Randsten, mod Øst ses 2 lignende Sten paa tilsvarende Plads. I Langhøjens Vestside ses 11 Sten, anbragt lidt uregelmæssigt, men snarest Randsten. NV- hjørnet af Langhøjen bortgravet, ligesom den nordlige Del sikkert noget affladet. Men Langhøjen iøvrigt velbevaret.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, 2,8 x 50 x 18 m, orienteret NNV-SSØ. Midterpartiet hæver sig ca. 1,8 m over resten af højen og ligner en selvstændig høj, ca. 12 m i diameter. I nordenden er højen noget uregelmæssig, her ligger ved højfoden nogle store sten, der må være tilførte. I vestsiden af højen ses 3 store sten, muligvis randsten. I østsiden en rævegrav med rør i åbningen (gammel skade). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links