Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250442
Sted- og lokalitetsnummer
180113-70
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Jyndhøj", langdysse, 42 m lang i nord-syd, 10 m bred, 0,50 m høj; overfø- get med flyvesand, hvori der nylig er gravet huller; herved er blottet 3 randsten i øst, 1 i vest, alle væltede. Græsgroet på et udyrket areal. Der er store chancer for, at alle stenene findes under flyvesandet. NMI: Det er måske tvivlsomt om der er ubetinget fredningsværdig, men ejeren var velvilligt indstillet, og langdysser er jo sjældne i Vestjylland.

Undersøgelseshistorie

1883
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse af "Jyndhøj", græsgroet flyvesand gør at højen syner større, men oprindelige mål gentaget, tilgroet hul, ca. 8 x 3 m., 0,5 m. dybt i østsiden af højens sydende, tilgroet hul, ca. 3 m. i diam., 0,5 m. dybt, i vestsiden af højens sydende, tilgroet hul, ca. 4 m. i diam., 0,5 m. dybt, i midten af højens nordende, evt. randsten er ikke synlige, bevokset med græs i et opdyrket areal. Der er to hjulspor langs højmidten i NS-lig retning. Aftalt med ejer at der ikke fremover køres på højen. Bevoksning: 1991: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links