Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431288
Sted- og lokalitetsnummer
230203-20
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,7 x 6 x 10 m, skråt afskåret for sydøstre ende af vejanlæg. Åbenbart rest efter langhøj. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Højrest af aflang Form, 10 m l. i NV-SØ, indtil 6 m br., 0.50-75 m høj, lodret afskaaret for den sydøstre Ende af Hovedvejen gennem Skoven. Trods sit nu noget udtværede Udseende gør den Indtryk af at være Enden af en lille Langhøj. Lige overfor den, ved Vejens Sydside, er der en ganske tilsvarende lille Forhøjning, der efter sin Beliggenhed og Form passe til at være en saadan Langhøjs anden Ende, og som fra den nordvestre Ende, ud mod Vejen, ligeledes er lodret gennemskaaret. Der er saaledes neppe Tvivl om, at Vejen her har gennemskaaret en lav Langhøj, hvis samlede Længde har været ca. 25 m. Af Sten ses ingen. Den større Del, Nord for Vejen, er tæt bevokset med Ungskov. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1923
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0.7 x 6 x 10 m, skråt afskåret for sydøstre ende af vejanlæg. Åbenbart rest efter langhøj. Træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotRundhøj (grå).
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links