Detalje - kammeret set fra SV
.
Oversigtsbillede - Langdyssen set fra SØ
.
Oversigtsbillede - Langdyssen set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
290228
Sted- og lokalitetsnummer
190707-46
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 27/1 1892, bestyrelsen for Lydum Plantage. Langhøj, 53 m lang i NV-SØ, ved midten 14 m bred og 1,1 m høj. Nordenden skråt afskåret. Ved midten en gravning indtil 0,5 m dyb, 5 m lang i NV-SØ og 6 m bred i NØ-SV. Beplantet på siderne med ung bjergfyr. Lynggroet i plantage.

Undersøgelseshistorie

1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1905
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 53 M. l. i NV-SØ ved Midten 14 M. br. og 1.10 M. h. Nordende skraat afskaaret ved Anlæggelse af Dige og Vej Foden mod S. beplantet med Fyr, ved Midten en Gravning, uregelmæssig, tilgroet, indtil 0.50 M. d., 5 M. l. i NV-SØ, 6 M. b. i NØ-SV. Ellers er Højen velbevaret. Lynggroet i Plantage. Fredet. Decl. thingl. d. 27/1 1892. Bevoksning: 1982: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 53 m l. i NV-SØ ved Midten 14 m br. og 1.10 m høj. Nordenden skraat afskaaret. Ved Midten en Gravning indtil 0.50 m d. 5 m l. i NV-SØ. 6 m br. i NØ-SV. Beplantet paa Siderne med ung Bjergfyr. Lynggroet i Plantage. FM 1892
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, 1,2 x 48,0 x 14,0 m. Længderetning NV/SØ. I midten en større sænkning. NV-enden skråt afskåret. Vejspor over SØ-fod. Der er nyplantet efter fældning for nogle år siden omkring og på højen, planterender ca. Ø/V. Ejeroplysning på skema. Skovfogeden havde under plantningen været lidt i tvivl, om der var tale om en høj, men da den ikke var markeret på skovkortet og havde været beplantet siden 1935, plantede man igen. Han lovede nu at fjerne træerne på og indtil 5 m. fra højen og om muligt jævne planterenderne. Genbesigt. efter 1.3.83. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, flot langhøj, som er en sjælden foreteelse i området. Senere tilføjelse: Genbesigtiget. O.K. Bevoksning: 1982: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links