Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
161459
Sted- og lokalitetsnummer
140410-89
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 3301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/12 1891. Hmd. Jens Jensen Afmærkn.: MS. 1916, oberstløjtnant Lund Langhøj, 40 x 15 m, 2 m høj; flere mindre huller i overfladen og et større midt i vestsiden. Græs, i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj orienteret ca. N/S, med beskadigelser som beskrevet i fredningstekst. I sydlige halvdel ses i toppen en gl. nedgravning, i hvilken toppene af 3 store sten rager op. Ved højfod i NV- og SV-hjørnerne af djet udyrkede område er henlagt en del marksten, tildels ret store. Højen er helt dækket af tæt hindbærris, der har bortskygget stort set al urtevegetation. Højen er udsat for ikke uvæentlig erosion og skal plejes. Er synlig fra amtsvejen i V. ** Seværdighedsforklaring ** Kunne efter pleje nok blive en tostjernet seværdighed: den usædvanlige fortidsmindetype og samspillet med områdets øvrige fortidsminder. Bevoksning: 1990: Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links