Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300353
Sted- og lokalitetsnummer
190803-6
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 1,8 x 16 x 30 m (nord-syd). Fem huller efter udgravning af ræv. Den største gravning ligger mod sydvest og er ca. 4 m stor og 0,6 m dyb, alt dog tilgroet. Lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.nr.] 6-7: Runde Høie af lignende Størrelse [som sb.nr. 1-5].
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i Retning N-S. 26 x 13 M: 1,60 M. høj. Vestligt ved Sydenden ses en 2.50 M. stor Gravning. Iøvrigt skæmmet ved flere Gravninger efter Ræv, men ikke udgravet. Fylden er Lyngtørv. Lynggroet i Hede.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj 1,8 x 16 x 30 m (N-S). 5 huller efter udgravning af ræv. Den største gravning ligger mod SV og er ca 4 m stor og 0,6 m dyb, alt dog tilgroet. Lynggroet i ager.
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links