Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
121230
Sted- og lokalitetsnummer
120504-10
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Frejlev sogn, Frejlev matr.nr. 7a Øster Hornum sogn, Volstrup matr.nr. 90 Svendstrup sogn, Svendstrup matr.nr. 3e Tingl.: 18/9 1909. Gdr. Peder Winther, Frejlevgård og partikulier Jens Christensen Teil, Ålborg "Mulesgrav". Langhøj i nordøst-sydvest, ca. 70 m lang, 5 m bred og indtil 2 m høj. Større gravninger i nord- østlige trediedel. NM I: Højen har Svendstrup sb. 11, men fredning er ting- lyst på Frejlev sogn, matr.nr. 7a, hvorfor højen også mærkes i Frejlev sogn som nr. 10. En del dog fredlyst under Svendstrup 3e. Volstrup, matr.nr. 90: Høj i skel til matr.nr. 7a af Frejlev sogn.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghöj, Mullesgrav, med Retning NØ-SV, 230' l. 14' br. 6' h., c. 80' fra NØ en lang og dyb Gravning, paa 2 Steder er der gravet större Huller. (Overført fra 120510, sbnr. 11). Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom før. Overbegroet. I udyrket selvsåning mellem privatvej og ager tæt til asfaltvej. Foto fra SV. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
1997
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museumgræsklædt høj i nyligt ryddet skovareal. Nyplejet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links