set fra nord
.
set fra sydvest
.
set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411233
Sted- og lokalitetsnummer
230101-132
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 1,25 x 10 x 24 m (NV-SØ). Af randsten ses mod SØ 1 og mod NØ 3.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj (eller plyndret Langdysse ?), 24 m lang i Retning NV-SØ, 10 m bred, 1-1,25 m høj. Ved SØ-Enden en Randsten 0,85 m høj, staaende oprejst paa Plads. Ellers ingen Randsten, men saadanne kan være borttaget langs de noget ujævne Sider. Jordhøjen iøvrigt velbevaret. Af et Kammer ses intet Spor. I aaben Skov. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 1,25 x 10 x 24 m (nordvest - sydøst). Af randsten ses mod sydøst: 1 og mod nordøst: 3.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotLangdysse (rød) lang 23,5 m, bred 12 m, høj ca. 1,40 m - retning sø-nv. Ved østenden stor oprejst sten. På nordsiden enkelte randsten synlige, s. bilag
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskr. 4112:32: Nyt slidlag. 4112:33: Skal ryddes og friholdes for opvækst. Huller efter vindfældede træer jævnes og opfyldes. 1 sten i NØ mangler. Nyt slidlag. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links