Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442673
Sted- og lokalitetsnummer
070102-32
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Oustrup skov, afd. 8B Langdysse med længderetning NNV-SSØ. Jordhøjningen ca. 52 x ca. 15 m, indtil 0,75 cm høj; stensætningen ca. 46 x 7 m. Jordhøjen stærkt forgravet med store uregelmæssige sænkninger. Langs hver af dyssens sider er 13 sten bevaret, heraf er 2 i V-siden og 3 i Ø-siden rejst med en jordfri højde fra 0,55 til 0,80 m, resten er væltet. En enkelt sten er bevaret for hver ende. Inden for randstenene ses ialt 9 sten, 2 ligger indtil 4,50 m uden for den østlige randstensrække. 6 af stenene er afkløvede, 1 i V-siden er kløvet i to dele. En sandgrav midt for V-siden berører højningens fod. Bevokset med bøg, i skov.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAfdel. 8b. - Langdysse, stærkt ødelagt. Længde i NNV-SSØ 48 m., Bredde fra Kantsten til Kantsten 7 m. Jordhøjen er næsten overalt ganske forgravet. Et enkelt Sted nær den nordlige Ende synes den at have nogenlunde oprindelig Højde, 0.75 m. - Langs hver af Dyssens Langsider ligger eller staar endnu ca. 10 Randsten, dog kun delvis paa Plads. - Om de Grave som Dyssen har indeholdt kan der intet længere siges. Bevoksning: 1981: Mos og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse med længderetning nnv-ssø. Jordhøjningen ca. 52 x ca. 15 m, indil 0.75 m høj, stensætningen ca. 46 x 7 m. Jordhøjen stærkt forgravet med store uregelmæssige sænkninger. Langs hver af dyssens sider er 13 sten bevaret, heraf er 2 i v-siden og 3 i ø-siden rejst med en jordfri højde fra 0.55 til 0.80 m, resten er væltet. En enkelt sten er bevaret for hver ende. Indenfor randstenene ses ialt 9 sten, 2 ligger indtil 4.50 m uden for den østlige randstensrække. 6 af stenene er afkløvede, 1 i v-siden er kløvet i to dele. En sandgrav midt for v-siden berører højningens fod. Bevokset med bøg, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Stensætningen ca. 46 x 7 m. Stærkt forgravet - stort hul udenfor V-siden. Langs hver af dyssens sider er 13 store sten bevaret. En enkelt stor sten for hver ende. Indenfor randstenene 9 større og store sten. Alle beskadigelser er af ældre dato. Afsat på skovkort. 4 cm. trykt signatur er forkert afsat. ** Seværdighedsforklaring ** Ca. 10 år gamle bøge står i randstensrækken. Iøvrigt er langdyssen og dens umiddelbare omgivelser friholdt for bevoksning. Disse forhold giver et monumentalt indtryk. Bevoksning: 1981: Mos og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bunddække: Skovbund.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links