Foto, detalje
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
401415
Sted- og lokalitetsnummer
090412-33
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/8 og 9/9 1892 (Kammerh., Hofjægerm. P.C. Greve Bille-Brahe-Selby til Brahesminde) Afmærkn.: MS (1893, Adjunkt Boesen) Langhøj, orienteret i NØ-SV; 2-2,3 x 8-9 x 14-15 m. Foden mod N afskåret af hegn. I overfladen ses mod V og S en del større og mindre kampesten. På toppen et pæretræ, iøvrigt bevokset med lavt krat, i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Røsehøj", 2,5 x 17,0 x 12,0 m., vistnok oprindelig rundhøj, der nu ligger ind mod hjørnet mellem to stengærder, med hvilke højfoden går i ét i N og Ø. S-siden synes afgravet eller -pløjet i ældre tid, hvilket sammen med stengærderne giver højen sin nuværende langagtige form. I den nu tilgroede S-side ses et lag af hånd- til hovedstore sten ca. 1,5 m. over den foranliggende markoverflade. Bevoksning: 1987: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links