Oversigt set fra NNV
.
Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
051416
Sted- og lokalitetsnummer
100613-52
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for: 0514-15, 16 Afmærkn.: MP i SV. Langhøj, 35 x 11 m, 2,5 0-3 m høj. Beliggende øst for og parallelt med foregående (0514-15), adskilt af en dyb op- gravet grøft. Et hul midt i NV langside. MP i SV. ******************************** Tinglyst 1989 med følgende tekst: Langhøj, 3 x 35 x 11 m. Orienteret NØ-SV.

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj tæt SØ for foregaaende [sb. 51] og parallel med denne. 2.50-3 m. høj, ca. 35 m. lang i SV.-NØ, ca. 11 m. bred. Højen skraaner jævnt fra Midten mod Enderne. Midt paa nv. Langside et 1 m. dybt, 2.50 m. vidt Hul og nær SV-Enden et Par flade Afgravninger, ellers urørt. Bevoxet med Gran.- Fredningsforsøg som ved [sb.]Nr. 51 og 54. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, tæt SØ f. foregaaende [sb. 51], 35 x 11 m, 2½ m høj. Et Hul midt i NV-Langside. Gran.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Mål: 2,7 x 35 x 12 m. Orienteret NØ-SV. Beliggende parallelt med 514:15, adskilt fra denne ved en nedgravning i længderetningen. Tilstand som tidligere beskrivelse. Kunne ikke fotograferes. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer
1989
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. 3 x 35 x 11 m. Orienteret NØ-SV.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links