Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1311127
Sted- og lokalitetsnummer
120513-117
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/8 1897. Gdr. Morten Andersen Diplom Langhøj i øst-vest, 2,9 (fra nord) - 3,15 (fra syd) x 34 m (øst-vest) - 16 m (nord-syd). Vestenden svagt hulet. Sænkning i ryg nær vestenden, diam. ca. 3 m. Lettere afgravning af nordsidens vestlige del i en længde af ca. 5 m. Sænkning nederst i sydsiden fra midten og vestpå 7 x indtil 2 m. Noget øst for midten en ca. 2 m bred sænkning fra ryggen og ned ad sydsiden. Ryggens østlige del indsunken med fald mod øst, 3 x 2 m. En 3 m bred indhuling i østendens sydlige del, dens nordlige del fladt afgravet. Lyngklædt, mellem agre. (Mærkesten sprængt som følge af Sct. Hans blus, stumperne bortkommet). Til matr.nr. 13b af Byrsted: Høj i skel til matr.nr. 17c af Byrsted.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræs og træbevokset langhøj i tilknytning til privatbolig.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links