Lappen 6 ligger på Lappen 6 i Helsingør Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Lappen ligger som en lille enklave mellem vandet på den ene side og Marienlyst Slot på den anden i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen Der Lappe, hvorved Lappen kan være en afledning af dette. Bebyggelsen på Lappen stammer fra 1700-tallet og var overvejende beboet af færgemænd, der fra Lappen nemt kunne holde øje med ankomne skibe, der skulle lægge anker ved rheden for at betale øresundstold. Lappen lå indtil konsumtionens (afgift på fødevarer som indførtes fra landet ind til byen) ophævelse i 1850 uden for byen. For at komme ind til Helsingør skulle man igennem Lappeporten eller Røde Port og betale accise, hvilket svarer til vores moms. Porten lå hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen. Lappen 6 blev opført i 1875 for skibstømrerne Andreas Christian Hyll og Ludvig Cornelius Hyll i to etager til gaden og tre etager til haven.

Beskrivelse

Lappen 6 ligger i udkanten af Helsingør mellem Marienlyst Slot og Øresund blandt en række bygninger, der i materialer og formsprog ligner denne. Bygningen på elleve fag er grundmuret i to etager med kælder og et udnyttet tagetage under et sadeltag med røde vingetegl. I tagfladen mod gaden sidder fire kviste, tre tagvinduer, og i rygningen er to skorstenspiber med sokkel. I tagfladen mod haven sidder to kviste. Bygningen står på en gråmalet sokkel, og murene fremstår pudsede og gulmalede. På facaden er stueetagen og førstesalen adskilt af en kordongesims og afsluttes af en profileret hovedgesims. Begge er hvidmalede. Den traditionelt udførte, tofløjede fyldingsdør er placeret i en dyb niche under et seksdelt overvindue. De traditionelt udførte og ældre hvidmalede korspostvinduer har sålbænke af zink. Vinduerne i kvistene er trerammede og traditionelt udførte. På havesiden er de fem midterste fag tre etager høje, hvor det midterste fag fungerer som et fremskudt trappetårn, hvori der er en traditionelt udført fyldingsdør. Havesiden afsluttes af en gennembrudt hovedgesims. Ellers fremstår havesiden som facaden. Vinduerne er placeret i fladbuede muråbninger. Vinduerne er traditionelt udførte, hvidmalede og torammede med spinkle tværsprosser. Lappen 6 indeholder to lejligheder på hver etage. Der er adgang til lejlighederne via en trappeopgang med en ældre trappe og fliser på gulvet. Lejlighederne fremtræder med ældre planløsninger med stuen mod gaden og køkken og badeværelse mod haven. Flere ældre bygningsdetaljer er bevaret, herunder fyldingsdøre med greb og gerichter og stukkatur. Vinduerne har både koblede rammer og forsatsruder. Der ses flere nyere fyldingsdøre. Overfladerne er både ældre og nyere, men traditionelt udførte, herunder bræddegulve og -vægge samt pudsede vægge. Køkkener og badværelser er nyere. Skorstenene ses stadig i flere lejligheder. Kælderen fremstår med mursten- og kampestensvægge.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Lappen 6 knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at husene fremstår som en helhed med deres enkle og beskedne udtryk, men på samme tid opleves som individuelle bygninger med forskellige facadeudformninger, farver og højde. Lappen opleves således som en enkel, harmonisk bebyggelse, der står i stor kontrast til naboejendommen, det fornemme og elegante Marienlyst Slot med omgivende have, der afgrænses af en mur mod Lappen. Lappen 6 er således med til at opretholde det ældre kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens relativt enkle og beskedne ydre, der har klassicistiske træk, hvilket ses i den enkle facade med få dekorative elementer, korspostvinduerne og de svagt tilbagetrukne vinduer, der skaber en let reliefvirkning. I det indre knytter bygningens kulturhistoriske værdi sig til den oprindelige planløsning med stuerne mod gaden og køkken og værelse mod haven. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer, herunder fyldingsdøre med greb og gerichter, stukkatur, hovedtrappen med balustre og håndliste.

Arkitektonisk værdi

I det ydre er den arkitektoniske værdi knyttet til bygningens enkle og uprætentiøse udtryk med få dekorative elementer i form af vinduerne, sålbænke og gesimserne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links