Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281221
Sted- og lokalitetsnummer
160502-81
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lille Hansted Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er 9 m langt. Buens spændvidde er 6,5 m. Afstanden fra åens bund til underkanten af buestikstenen er 2,5 m. Hele facaden er 9 m bred og 3,5 m høj. Brofæsternes fløjmure er vinkelstillede og indsnævrer gennemløbet både ved sluget og ved afgangen. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning, gelænderet eller betonkanten, der afslutter kørebanen over begge facader.

Undersøgelseshistorie

1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille Hansted Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er 9 m langt. Buens spændvidde er 6,5 m. Afstanden fra åens bund til underkanten af buestikstenen er 2,5 m. Hele facaden er 9 m bred og 3,5 m høj. Brofæsternes fløjmure er vinkelstillede og indsnævrer gennemløbet både ved sluget og ved afgangen. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning, gelænderet eller betonkanten, der afslutter kørebanen over begge facader.
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1991
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lille Hansted Bro". Som fritext. Tilføjelse: Opført 1928 som erstatning for broen øst for, der er bygget 1837-1838, og efter samme model som denne. (Grundet vejomlægning, der skulle tilpasses jernbanens nye dobbeltspor). Bevoksning: 1997: Mos
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"SNH 134+135+136+137: Nonnesig. Rester af bropæle og stenlægning v. Hansted Bro. Fredet 2812-21."

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links