Det imponerende Lundenæs Voldsted ligger, hvor Skjern Å og Omme Å mødes. Oprindelig har Skjern Å løbet tæt nord om voldstedet, og området, der er blevet drænet i nyere tid, har været en del mere fugtigt, end det er i dag. Voldstedet består af to banker, en ca. 6 m høj borgbanke, der måler ca. 65 x 55 m, og mod øst en lidt mindre, over 1 m høj forborg eller gårdbanke. De har begge været omgivet af voldgrave. Borgen blev nedrevet i 1600-tallet, og der ses i dag ingen bygningsrester. Den tidligste omtale af Lundenæs i skriftlige kilder er fra 1406, hvor kong Erik af Pommern holdt retterting på stedet. Det var i kronens eje indtil 1661. I en periode sad Ribebispen som pantherre på Lundenæs, men i 1407 indløste Margrete 1. pantet, og herefter bortlenedes det til skiftende adelige lensmænd. Til borgen knyttede sig også fangstanlægget Lundenæs Laksegård.

Lundenæs borgbanke. Borgen, der nævnes første gang i 1406, var i middelalderen omgivet af grave fyldt med vand fra Omme Å, hvis nuværende løb ses bagerst i billedet.

.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder