Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272921
Sted- og lokalitetsnummer
010405-10
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning/mølleanlæg. Dæmningen i alt ca. 80 m lang. Heraf 35 m fra V mod Ø, hvorefter dæmningen drejer mod SSØ, de sidste 50 m. Ca. 30 m fra S-enden et gennemløb. Herfra ses en kanal langs dæmningen V-siden. Kanalen fortsætter i zig-zag mod N. N for den V-Ø-gående del af dæmningen, (før den dre­jer mod SSØ) et plateau 7 x 15 m stort. Formentlig stedet for et møllehus. Kanalen mod N passerer forbi Ø-foden af plateauet. Selve dæmningen i snit 7 m bred, 1,5 m høj, og ka­nalen 4 m bred og 1 m dyb. Dæmningen afbrudt helt i V, hvor vandet nu passerer, i en dyb grøft.

Undersøgelseshistorie

1998
Museal besigtigelse - Folkemuseet
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfventer tekst og oplysninger om fredning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links