Oversigt set fra VNV
.
Østside set fra V
.
Østside set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272918
Sted- og lokalitetsnummer
010108-34
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning, til opstemmer af vand i Store Hjortedam.Dæmningen er ca. 90 m lang, orienteret VNV-ØSØ, med en bøj­ning mod S af den V-lige ende. Dæmningen er 9 m bred ved foden. Kronen er 3 m bred og ligger 1,5 m over terrænet på ydersiden (mod N) og 1 m over vandspejlet i Store Hjortedam (mod S). Det nuværende afløbet, som formentlig svarer til det oprindelige naturlige lød, ses i V-enden og er rørlagt.Ved ØSØ-enden ses en 4 m bred og 1 m dyb omløbskanal. Den er 10 m lang og krummer mod NV. 20 m fra ØSØ-enden ses på ydersiden ligeledes en rende der viser, at vanden engang har passerer her.

Undersøgelseshistorie

1994
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1994
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links