Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1310100
Sted- og lokalitetsnummer
120501-112
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1500 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tornbæk Mølle / Dæmning. Forgængeren til den nuværende Halkær Mølle. På stedet ses rester af en dæmning, ca. 45 m lang, 1,25 m høj og 4,5 m bred. Det hele noget ujævnt.Ca. 10 m fra S-enden et gennemløb, hvorefter dæmningen fortsætter i en let bue mod NNØ.Tornbæk Mølle omtales første gang i 1533.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt dæmning ved Halkjær Mølle.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links