Oversigt, set fra ØNØ
.
stensat gennemløb dæmningen, set fra NNV
.
stensat gennemløb dæmningen, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503456
Sted- og lokalitetsnummer
060107-140
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Møllegård Bæk ca. 200 m NØ for Møllegård. Mølledæmningen er kombineret vej- og mølledæmning, ca. 20 m lang og ca. 2,5 m høj. Neden for denne har en langsgående, stenbefæstet jordvold delt åen i to, hvoraf det vestlige er vandførende, mens det østlige, som har været det stensatte mølleløb, nu er udtørret. Vandstrømmen har været reguleret ved en stenspærring i nordløbet, muligvis med stigbord. På midterdæmningen udfor møllerenden ses en stenfyldt lavning, muligvis mølletomten.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links