Oversigt set fra ØSØ
.
Oversigt set fra SSØ
.
Oversigt set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
50346A
Sted- og lokalitetsnummer
060107-24
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Stenagre høj", ca. 2 x 16 m. Større flad eftergroet sænkning i top og ud til siderne mod Ø og V. Let afgravet mod V. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Stenager-Højen", stærkt forstyrret. Den bestod af en Mængde store og smaa Stene med Muld imellem, mange Vognlæs Stene ere bortkjørte derfra, men ingen Oldsager fundne.. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Stenagre Høj", ca 2 x 16 m. Større flad eftergroet Sænkning i Top og ud til Siderne mod Ø og V. Let afgravet mod V. Træbevokset i Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i skov. 1,5--2,5 x 16 m. 2 store indgravninger fra V og SØ. V-ligste ældst, ca. 6 m lang Ø-V, 4 m bred. Centralt i højen. Udgravning fra SØ, 5 x 5 m. Sekundær stendynge herfra er lagt N for nedgravningen og i den gamle udgravning. Gamle rodvælter på NØ-siden af højen. Mange småsten, 0,2-0,3 m store, synlige på højen. I gammel udgravning flere store sten, 0,4-0,5 m store. Højen er let udfladet mod SV, måske pga. gammel kreaturslid. Højen ligger på klippefremspring. Bevokset med avnbøg, enkel eg ved SØ-fod. Lidt tjørn og kaprifolie elleras græsklædt. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links