Mandø Redningsstation ligger på Strandvej 2 i Esbjerg Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Bygningen på ca. 100m2 er en grundmuret rødstensbygning med skifertag, liséner (i stedet for "normaltypens" stræbepiller) og tre luger i hver væg samt en stor rund port i gavl mod sydøst. Bygningen anvendes i dag til souvenirbutik. Der er ikke foretaget nogen bygningsændringer og dens vedligeholdelsestilstand er god.

Kulturhistorisk værdi

I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

Den kulturhistoriske værdi ved Strandvejen 2 knytter sig til funktionen som tidligere redningsstation. I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den grundmurede bygning opført i blank mur med brændte fuger og vindueshuller med simple, vandrette murstik over; samt til udhængstaget belagt med skifer og de synlige spær- og bjælkeender, der er udsmykket med svungne profiler.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til den grønne revleport med to påmalede splitflag, der ligger over kors, hvilket er karakteristisk for redningsstationerne langs vestkysten.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede planløsning, som er kendetegnet ved ét stort rum, der har kunnet rumme redningsbåd og redningsudstyr.

Af bygningens interiør er bevaret en original pumpe, åreholdere og ophæng til korkbælter.

Der er tillige kulturhistorisk værdi knyttet til redningsstationens beliggenhed i klitterne i nær tilknytning til Vesterhavet på den ene side, og til Mandø by til den anden side.

Bygningen er et velbevaret eksempel på en redningsstation langs vestkysten opført i 1912. Der havde ikke tidligere været redningsstation på Mandø.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Strandvejen 2 knytter sig til bygningens beliggenhed i klitterne tæt ved både Vesterhavet og Mandø by, hvor bygningen fremstår som en harmonisk helhed med blanke røde mure og skifertag. Bygningens udtryk er enkelt og rationelt, hvilket understreges af det simple rundbuede stik ved porten, og af de enkle lisener i det røde murværk på begge langsider, og i den ene gavl. Bygningen har tre vestvendte og tre østvendte vinduesåbninger i murværket, hvorover der er vandrette stik i murværket. I vindueshullerne sidder nyere vinduer med grønmalede luger foran.

Den store grønmalede revleport er påmalet to splitflag over kors, er tofløjet og har bevarede båndhængsler og låse i smedejern.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den oprindelige planløsning med det åbne ubrudte rum, hvor loftet går til kip, så der har været plads til en stor redningsbåd med tilhørende udstyr.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links