Ribe tidl. Elektricitetsværk ligger på Mellemdammen 22 i Esbjerg Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Møllen ligger ved det midterste af de 3 gennemløb gennem "Dammen", i byens nordøstlige udkant. Midtmøllen er anlagt i 1526. Indtil 1906 fungerede den som kornmølle, men dette år blev der anlagt elektricitetsværk. I 1925 blev kornmøllen flyttet til stampemøllen. Indtil 1940 blev møllen drevet ved et underfaldshjul, der dette år blev erstattet af en 100 hk turbine. I dag anvendes bygningen til beboelse. Der er stadig vandføring, stigbord, sluser og malekarm. Der er ikke registeret bevaret mølleinventar. Bygningen har fundament i kampesten. Langsider og gavle er i grundmur, og der er teglhængt heltag. Den er i god vedligeholdelsesstand.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links