Mariegade 2 ligger på Mariegade 2 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Stuehus mod Lilliegade og dertil hørende havemur langs Mariegade. Hus fra o. 1800, hvorimod havemuren, der strækker sig over Mariegade 2-6, er den sidste rest af det hertugelige palæ på Perlegade, der blev opført enten af hertug Hans den Yngre som repræsentativt bypalæ før hans død 1622 eller af hertug Ernst Günther, der i hvert fald fik sin residens her fra 1645 og frem til ca. 1660, hvor han oprettede Augustenborg Slot. Palæet nedbrændte under det preussiske bombardement 1864. Haven mod Mariegade var køkken- og nyttehaven til palæet (tidligere kaldt e plantbej, hvorfor Mariegade tidligere hed Plantebedgade), mens prydhaven lå i området øst for Perlegade.

Bygningen har i de seneste år gennemgået en gennemgribende istandsættelse, hvor der blandt andet er lagt nyt tag.

Beskrivelse

Mariegade 2 ligger i den vestre del af Sønderborgs historiske bykerne, små 200 meter fra Sønderborg Havn.Huset er opført i grundmur over en sortmalet sokkel. Gadefacaden er fem fag lang og regelmæssigt opbygget med fem torammede vinduer med opsprosning. Taget er et heltag belagt med røde vingetegl. Mod gaden findes et mindre tagvindue og mod gården findes en kvist. I rygningen sidder en skorsten med sokkel, skaft og gesims. Under tagfoden mod gaden ses en aftrappet gesims. Den nordlige gavl er i bindingsværk ligesom med gårdsiden. Mod gården findes indgangspartiet, som udgøres af en fyldingsdør med opsprossede ruder øverst.

I det indre er findes en velbevaret planløsning med stuer mod gaden og køkken mod gården. Tagetagen er udnyttet. Der findes ældre fyldingsdøre med ældre beslåning og gerichter samt massive plankegulve. Vægge og lofter fremstår med nyere overflader.

Miljømæssig værdi

For Mariegade 2 er den miljømæssige værdi knyttet til husets markante placering på hjørnet af Mariegade og Æblegade, samtidig med at bygningen afslutter sigtelinjen gennem Stengade. På husets nordside er en mindre indhegnet gårdsplads, som udgør et afskærmet og intimt opholdsrum, der står i kontrast til bygningens placering centralt i Sønderborg.

Kulturhistorisk værdi

For Mariegade 2 er den kulturhistoriske værdi knyttet til bygningen som et velbevaret eksempel på periodens byggeskik med beskedne og velproportionerede byhuse, der afspejlede bygherrens socioøkonomiske stade. Efterhånden som velstanden i byen er steget, har man på et tidspunkt ønsket at øge bygningens status ved at omsætte de to facader mod gaden i grundmur. Endvidere fortæller den sammenbyggede havemur om det tidligere hertugelige palæ på Perlegade. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med stuer mod gaden og køkken mod gården, samt til ældre og oprindelige bygningsdele og konstruktioner, herunder ældre fyldingsdøre med beslåning.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Mariegade 2 er knyttet til bygningens taktfaste og velproportionerede bygningskrop, der giver den beskedne bygning et præcist og afdæmpet udtryk. Gadefacaden har med sine fem ensartede og taktfast tæt placerede vinduer en prunkløs og samtidig elegant karakter, hvor den aftrappede gesims udgør den eneste dekoration. Gesimsen fortsætter rundt langs tagfoden på den grundmurede sydgavl, og binder hermed de to facader sammen. Set fra sydvest fremstår huset som et hvidt volumen på en sortmalet sokkel.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links